• 1 Postanowienia ogólne

Szanujemy prywatność Użytkowników i dokładamy starań, by ich dane były przetwarzane bezpiecznie i w sposób zgodny z prawem. Ta Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.rowerkowo.pl – dalej nazywanego „Serwisem”. 

 • 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest firma In Hot Water Company, NIP 9111711915.

 • 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się mailowo redakcja@rowerkowo.pl

 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników w trakcie korzystania przez nich z Serwisu. Korzystanie to  wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które gromadzone są wówczas w logach serwera. Logi obejmują przede wszystkim takie dane jak data, adres IP, informacje o systemie informacyjnym oraz o przeglądarce internetowej. 

Dane uzyskane w ten sposób nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, a jedynie służą do celów administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych. Pozostają jednak powiązane z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi, które w świetle RODO stanowią identyfikatory umożliwiające wyodrębnienie konkretnego Użytkownika spośród grupy Użytkowników Serwisu.

 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 • realizacji umowy, obsługi reklamacji i obsługi korespondencji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, 
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, identyfikacji użytkownika powracającego, diagnostyki i cookies funkcjonalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • przetwarzania innych cookies niż cookies funkcjonalne na podstawie zgody użytkownika.

Administrator stosuje wymagane środki techniczne i organizacyjne, które mają za zasadnie zapewnić ochronę przetwarzania danych, a także zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione oraz zmianą, utratą i zniszczeniem. 

 • 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkowników przechowywane są przez następujący okres: 

 • dane związane z realizacją umowy, obsługą reklamacji i korespondencji – do czasu przedawnienia się roszczeń wzajemnych,
 • dane przetwarzane w celu i obrony przed roszczeniami, identyfikacji użytkownika powracającego, diagnostyki i cookies funkcjonalnych – do momentu wniesienia sprzeciwu,
 • przetwarzanie cookies innych niż funkcjonalne – do momentu cofnięcia zgody. 
 • 7 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przekazywane są tylko podmiotom współpracującym z Serwisem, spełniającym ustawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i tylko w zakresie koniecznym do realizacji wyżej opisanych celów. 

 • 8 Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies zapisywanych w pamięci urządzenia końcowego oraz z narzędzi analitycznych pozwalających na odczytywanie anonimowych danych. Serwis wykorzystuje zarówno cookies tworzone przez własną stronę internetową, jak i cookies podmiotów trzecich. 

Przetwarzane cookies to: 

 • cookies sesyjne – kasowane po zakończeniu korzystania z serwisu,
 • cookies trwałe – zapisywane na urządzeniach stosowanych do korzystania z serwisu i przechowywane na wskazany czas lub do momentu ich usunięcia.

Serwis wykorzystuje tzw. cookies funkcjonalne, niezbędne do korzystania z serwisu. Pozostałe cookies wykorzystywane są tylko pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. 

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym warunków ich przechowywania i uzyskania przez pliki cookies dostępu do urządzenia końcowego. 

 • 9 Narzędzia analityczne oraz reklamy

Serwis korzysta z takich narzędzi jak: 

 1. Google Analytics wykorzystującego własne pliki cookies. Dane są zbierane przez to narzędzie anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
 2. Google Ads również wykorzystującego własne pliki cookies. Dane zbierane przez to narzędzie co do zasady nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy. 
 3. Faebook Pixel – narzędzia marketingowego dostarczanego przez Facebook Inc., które na podstawie zebranych informacji wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje na temat Facebook Pixel zostały opisane w polityce prywatności serwisu, dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • 10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Serwis nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jednak niektóre narzędzie wykorzystywane przez Serwis mogą powodować dopasowanie reklam do preferencji użytkowników. Pozostaną one jednak anonimowe dla Serwisu. 

 • 11 Uprawnienia użytkowników

Użytkownicy, których dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z Serwisu, mają prawo do: 

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • uzyskania informacji o celu przetwarzania, kategorii osób przetwarzających, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 12 Zmiany Polityki Prywatności

Administrator może wprowadzać zmiany w zakresie Polityki Prywatności z ważnych powodów. O wszystkich wprowadzonych zmianach będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.